Kominíček

Opera KOMINÍČEK je druhou částí projektu „Děláme operu“ („Hrajeme operu“), který vznikl ze společné myšlenky Benjamina Brittena a Erica Croziera v roce 1949. Celé dílo je koncipováno, jako projekt pro mladé umělce (dětské zpěváky) a v neposlední řadě jako velmi zdařilý experiment, jehož prostřednictvím se má v mladém divákovi probouzet zájem o operu.

V první (hrané) části – prologu, která předchází opeře, se dohodne sedm dětí a čtyři dospělí, že napíší libreto podle vlastního příběhu, složí hudbu a nazkoušejí operu. Divák je tedy svědkem celého tvůrčího procesu, kdy operní dílo vzniká a navíc se už v průběhu první části seznámí nejen dokonale s dějem opery, ale vyslechne i několik hudebních motivů, které má potom možnost slyšet jako součást opery.

Celé dílo má podtitul „zábava pro mladé“ a klade si za cíl předvést mechanismy opery a ukázat potenciální schopnost vyprávět příběh pomocí hudební formy. Nejen že se jedná o titul, který uvádějí v rámci dětských představení i světové operní domy, ale pro Dětskou operu Praha znamená i velkou výzvu a možnost ukázat své kvality.

Když jsme s ředitelkou Dětské opery Praha paní Jiřinou Markovou-Krystlíkovou a s dirigentem Robertem Jindrou přemýšleli o vhodném titulu pro dětský soubor, hledali jsme zároveň i kus, který by probudil v mladých divácích zájem o operu, naučil je tento hudební žánr vnímat pozitivně a podpořil rovněž i vztah k divadlu. Kominíček do jednoho splnil naše představy.

Plánovaná premiéra 4. 12. 2005 bude zároveň českou scénickou premiérou kompletního provedení.

Lubor Cukr

Benjamin Britten: Kominíček (The Little Sweep)

Hudební ukázky z CD
# MP3, 470 kB
01Prolog
02I. Píseň kominíků – „Kominík! Kominík!“
03II. Kvartet – „Tyhle kamna!“
04III. Duet – „Tak, malej kluku!“
05III. Scéna – schovávaná „Julie!“
06IV. Popěvek – „Táhněte za lano“
07V. Ansámbl – „Co se stalo?“
08VI. Pochod – „Stopy sazí všude jsou“
09VII. Trio – „Same! Počkej, až tě chytnem“
10VIII. Scéna – „Běž, můj chlapče!“
11Próza – „Proboha! Kominíček!“
12IX. Scéna – Sammyho koupel „Už konvice zpívají“
13Próza – „Rychle, děti!“
14X. Ansámbl – „Proč pláčeš, když měl bys teď radost mít?“
15Próza – „Já mám nápad“
16XI. & XII. Pantomima a Scéna – „Ah! Lotři!“
17XIII. Finále – „Pomoc! Omdlela!“
18XIV. Noční píseň – „Houkají sovy“
19Próza – „Snídaně, Sammy!“
20XV. Arie – „Tak už dneska na cestu se dáš“
21XVI. Ansámbl – „Krásné ráno, milý Same“
22Próza – „Kočár přijíždí!“
23XVII. Trio – „Držíš pevně?“
24XVIII. Finále – Cestovní píseň „Už koně jsou celí netrpěliví“