Géniové a děti

Divadelní představení je sestaveno na hudbu A. Dvořáka, L. Janáčka, B. Martinů, B. Smetany k roku české hudby. Čtyři chlapci představují tyto autory jako malé hochy a setkávají se s dětmi dnešní doby. V představení se objeví Otvírání studánek, Královničky, Petrklíč, Moravské dvojzpěvy a díky kouzelnému kukátku se podíváme i do světa opery. Představení zazní v doprovodu živého orchestru na scéně, která moderním a veselým způsobem, přibližuje vážnou hudbu nejen dětem, ale i dospělým. Hudebně nastudoval sbormistr ND Milan Malý. Výtvarnou stránku připravil význačný malíř Jiří Votruba. Choreografie se ujal Josef Kotěšovský sólista Laterny magiky. Režie Jiřina Marková-Krystlíková, umělecký šéf Dětské opery Praha a sólistka předních operních scén.

V podání větších i menších dětí dostává tato hudba zvláštní poezii.

Propojení hudby těchto autorů nám nabízí možnost srovnání čím a jak byl který z nich úžasný. Janáček, Dvořák, Smetana, Martinů, toť hudba českých géniů!

Dirigent
Robert Jindra
Režie
Jiřina Marková-Krystlíková
Sbormistr
Milan Malý
Choreograf
Josef Kotěšovský
Scéna
Jiří Votruba
Kostýmy
Helena Anýžová
Zpěv
Dětská opera Praha a její sólisté

Dětská opera Praha: Géniové a děti

Hudební ukázky z CD
# MP3, 470 kB
01Otvírání studánek
02Hvězda
03Neseme, neseme, májíček
04Vyletěl sokol
05Máme králku chromou
06Hajsa, hajsa, má králenko, hajsa
07Co to ten král za královnu dostal
08Cib, cib, cibulenka
09Šohajova mladá žena
10Pojedem do mlýna
11Pěkná, pěkná králka stojí
12Naša královna
13Vrby se nám zelenají
14Klobouk novej
15Nade dvorem
16Žaloba
17Malované dřevo
18Poledně
19Vajíčka
20Zajatá
21Voda a pláč
22Slavíkovský polečko malý
23Veleť vtáčku
24Dyby byla kosa nabrášená
25Jakobín
26Rusalka
27Jenůfa
28Dalibor
29Prodaná nevěsta
30Proč bychom se netěšili