Pražský pěvec

International Singing Competition Mezinárodní pěvecká soutěž

XIX. ročník

Praha
4.–6. 6. 2021

Podrobné informace a podmínky

V případě soutěže on-line je termín pro dodání nahrávek 1.6.2021.

Přihlášky