Dětská opera Praha slavila výročí

Zdroj: Hudební rozhledy, 2004
Naskenovaná verze článku: Dětská opera Praha slavila výročí (JPEG, 1008×1906, 440 kB)

Jiří Petrdlík

Před pěti lety, v říjnu 1999, založila sólistka opery ND Jiřina Marková-Krystlíková Dětskou operu Praha. Soubor vznikl na základech soukromé pěvecké školy a jeho členy jsou dětští a mladí pěvci. Za dobu své existence představil publiku široký repertoár z české i světové hudby. Dětská opera pravidelně vystupuje se svými inscenacemi v Laterně Magice, divadle Kolowrat, Národním divadle i na zahraničních jevištích.

Na oslavu výročí a jako příspěvek v rámci Roku české hudby vzniklo inscenační pásmo s názvem Géniové a děti, jejíž slavnostní premiéra proběhla v Laterně Magice v neděli 24. října 2004. Před představením bylo publiku představeno stejnojmenné CD, jehož kmotrou se stala paní Lívia Klausová, která nad premiérou převzala záštitu.

Na úvod komponovaného programu režisérka Jiřina Marková-Krystlíková zařadila komorní kantátu Bohuslava Martinů Otvírání studánek, která v dětské interpretaci vyzněla přirozeně, a to včetně přednesu. Ten totiž často v podání dospělých profesionálů trpí jistou strnulostí a přehnaným patosem. Barytonové sólo zazpíval Jiří Hájek, jehož měkký hlas se vhodně pojil s dětským sborem.

Druhou část večera zahájil Smetanův sbor Má hvězda, po němž následoval Janáčkův folklórně laděný cyklus Královničky. Jednotlivé písně byly vhodně proloženy lidovou poezií a choreografie Jana Kotěšovského vše spojila v organický celek. Podobně tomu bylo i v Martinů cyklu Petrklíč.

Ukázkovým příkladem, jak vtipně, odlehčeně, jevištně účinně, avšak ne za pomoci klišé a laciných efektů, lze provést dílo považované za tradiční hodnotu české hudby, se staly Dvořákovy Moravské dvojzpěvy. Ty režisérka pojala scénicky s bohatým využitím choreografie, jež ovšem hudební složku nerušila, ale vhodně doplnila. Netradičním zakončením příjemného večera bylo tzv. divadelní kukátko sestavené jako pásmo známých operních sborů z Jakobína, Dalibora, Jenůfy a Prodané nevěsty. Zde se výrazně uplatnil přínos výtvarníka Jiřího Votruby a architekta Miloslava Heřmánka. V souladu s výtvarnou koncepcí vytvořila Helena Anýžová kostýmy a kameraman Jan Osten s režisérem obrazu Josefem Dlouhým vkusně obohatili scénu ilustrovanou projekcí. Ostatně samotný prostor Laterny Magiky k tomu nabízí vhodné podmínky. Velkou zásluhu na zaslouženém úspěchu má i sbormistr Milan Malý a dirigent Robert Jindra, který řídil nejen dětské zpěváky, ale i komorní instrumentální ansámbl. Závěrem popřejme Dětské opeře nejen mnoho dalších úspěšných premiér, ale i štědré sponzory, kteří nadále pomohou souboru vytvářet zázemí pro jejich budoucí činnost, jež výrazně figuruje nejen v pražském hudebním životě.